Pipelife 640110 PEM-rör blå stripe, 10 m rulle 20 x 2 mm

168 kr

Till produkt

Beskrivning

PEM-rör på 10 m med blå stripe som endast är godkänt för ledning av tappkallvatten. Används ofta som servisledning i mark, men kan även förekomma vid tillfällig rördragning till byggbodar och i bevattningssystem. Med 20 mm:s dimension och en godstjocklek på 2 mm.